انواع استایل ها در CSS

تبلیغات

یکی از سایت های پر سابقه کسب درامد در ایران

استایلهاCSS (Cascading style sheet) بر سه نوع هستند.
۱. Inline Style: این نوع استایل در داخل تگهای HTML به کار گرفته میشوند، واین استایل فقط بروی همان تگ به خصوص تاثیر خواهد گذاشت و به صورت زیر نوشته خواهدشد:

*Style declarations: حالتهای و نوع استایلهای هستش.

برای مثال:

 

Bolghan Tools

Bolghan Tools

۲. Embedded or Global Style: در این نوع، استایل نوشته شدهدر تمامی صفحه تاثیر خواهد گذاشت، اینرا بین دو تگ () بهصورت زیر نوشته خواهد شد.

Style Declaration

برای مثال:

h1 {color: gold; font-family: Times New Roman}

۳. Linked or External style sheet: نوع آخر هم معروف بهاستایلهای خارجی هستند که به صورت لینک فایل استایل را به صفحات خود لینک میدهید. فایلهای استایل با فرمت CSS ذخیره میشوند و به صورت زیر به صفحات لینک دادهمیشود.

* URL: آدرس فایل استایل | *Relation type: برابر با stylesheet هست | *link type: هم با text/css برابر میباشد.

برای مثال:

 

/ 0 نظر / 20 بازدید